Szkoła Podstawowa i Przedszkole

Szkoła Podstawowa w Chwałkowie otwarta została w dniu 1 X 1838r. Wybudowano ją w latach 1836-38, tam gdzie dziś znajduje się zagroda nr 6. Był to najpierw budynek gliniany, kryty strzechą. Później ściany wypełniono cegłą, a dach pokryto dachówką. Nauka w tym budynku odbywała się przez 51 lat, aż do XI 1889, kiedy to zaczęły się obrywać sufity, które zagrażały niebezpieczeństwu dzieci. Budynek sprzedano w 1894r za 450 marek. Przez okres ponad 5 lat szkoła korzystała z zastępczych pomieszczeń we Włostowie wydzierżawionych od właściciela majątku Chwałkowo. Obecny budynek szkolny wybudowano w latach 1894-95. Posiadał 2 izby szkolne i 2 nauczycieli. Uroczyste otwarcie szkoły nastąpiło dnia 8 VI 1895r. Do szkoły tej uczęszczały dzieci z Chwałkowa, Rogowa i Ciołkowa. Liczba uczniów z biegiem lat wzrastała. Nadzór pedagogiczny na szkołę sprawował już od chwili jej założenia proboszcz parafii krobskiej. Od 1885 szkoła podlegała powiatowym inspektorom szkolnym w Gostyniu. Inspektorzy byli narodowości niemieckiej. W lutym 1945r uczyło 2 nauczycieli, potem 4,7, a dziś 11. Od IX 1970r do VI 1982r do szkoły w Chwałkowie , do kl. IV-VIII uczęszczały dzieci z Potarzycy. Obecnie nasz obwód szkolny obejmuje wsi Chwałkowo i Rogowo

                                         .

Jest sobie taka mała szkoła,

z czerwonej cegły ten budynek jest,

W maleńskiej wiosce koło Krobi,

a to Chwałkowo przecież jest.

 

Tu jest nasze miejsce,

tu każda klasa ma swój własny kąt,

Tu jest nasze miejsce,

nasz drugi dom ...

Stronę odwiedziło 185157 osób.
realizacja 2011: studio fabryka