OSP Chwałkowo

Ochotniczą Straż Pożarną w Chwałkowie założył w 1926 roku właściciel majątku Józef Korytowski.

Komendantem tej straży był druh Durkowski, prezesem druh Michał Glura, a gospodarzem druh Paweł Piotrowiak.

Po II wojnie światowej prezesem Naszej OSP był druh Szczepan Pakosz, a od 1978 roku do 2010 roku druh Franciszek Ławniczak. Obecnie prezesem OSP jest druh Michał Naskręt, naczelnikiem oraz wiceprezesem jest druh Dariusz Naskręt, skarbnikiem Krzysztof Pazoła. Sekretarzem został druh Przemysław Krajka. Gospodarzem Remizy jest druh Tomasz Naskręt.

Komendantami od czasu II wojny światowej byli druhowie: Jan Twardowski, Jan Olejniczak, Alojzy Szolc.

W 1989 roku na ogólnym zebraniu druhowie wyszli z propozycją budowy nowej strażnicy. Wybrano Społeczny Komitet Budowy Strażnicy i ostro zabrano się do pracy. Już pod koniec roku strażnica była wybudowana. Brakowało tylko wyposażenia wewnętrznego. Ale i z tym problemem szybko się uporano.

Oficjalne otwarcie strażnicy odbyło się dnia 28 stycznia 1990 roku. Podczas mszy św., którą odprawił ksiądz proboszcz Włodzimierz Wygocki, poświęcona została figurka św. Floriana.

Po mszy św. odbyło się poświęcenie strażnicy, a później oficjalne jej otwarcie.

W kwietniu 1992 roku Nasza jednostka OSP otrzymała samochód marki „Nysa” z Ministerstwa Obrony Narodowej. „Nysa”, po przeprowadzonym remoncie, w czerwcu tego roku była gotowa do jazdy.

Duży wkład w sprowadzenie do Nas samochodu miał dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie, mgr Zbigniew Gordziej.

Dnia 14 marca 1993 roku odbyła się uroczystość przekazania Sztandaru Strażackiego Naszej jednostce OSP oraz poświęcenie samochodu marki „Nysa.”

Wręczenie sztandaru dokonał Prezes Wojewódzkiego Zarządu OSP w Lesznie druh Jan Solak.

Sztandar i samochód poświęcił kapelan Straży Pożarnej województwa leszczyńskiego dziekan Konrad Kaczmarek.

Dnia 26 maja 1996 roku Nasza jednostka OSP obchodziła 70-lecie. Uroczystość ta odbyła się w Sali Domu Kultury w Chwałkowie. Uświetnił ją program artystyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej we Chwałkowie pod kierunkiem mgr Mieczysława Gąsiorka.

W jej trakcie Nasza jednostka otrzymała złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa.”

Dnia 4 maja 1997 roku na boisku sportowym w Chwałkowie zorganizowano blok sportowo-pożarniczy, w którym wzięły udział dzieci i dorośli. Nasze drużyny młodzieżowe rywalizowały w bojówce i biegu sztafetowym, dzieci i rodziny rywalizowały w sztafecie z przeszkodami, na estradzie zaprezentowały się dzieci z Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Chwałkowie. Jedzono kiełbaski upieczone w ognisku, wspólnie bawiono się na zabawie tanecznej.

Dnia 31 grudnia 1997 roku Zarząd Naszej OSP zorganizował bal sylwestrowy. Bawiono się do rana. Do tańca przygrywał zespół „Timer.”

Nasza straż pożarna bierze czynny udział w gaszeniu pożarów.

Corocznie też Nasi strażacy biorą udział w zawodach sportowo-pożarniczych i odnoszą w nich sukcesy.

Stronę odwiedziło 185127 osób.
realizacja 2011: studio fabryka