Kościół pw. św. Trójcy

Historia parafii i kościoła pod wezwaniem św. Trójcy w Chwałkowie

Powstanie Parafii wiąże się z data 4 listopada 1616r. W tym samym roku został wybudowany drewniany kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy.

W głównym ołtarzu, bogato złoconym, znajdowały się statuy: św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, duży obraz Świętej Trójcy i mniejszy św. Jana Nepomucena. Oprócz ołtarza głównego znajdowały się trzy boczne: ołtarz Ukrzyżowanego, ołtarz Matki Bożej Częstochowskiej, ołtarz Najświętszej Maryi Panny i Pana Jezusa z dwoma figurami męczenników.  W wieży kościoła znajdowały się dzwony. Kościół był konsekrowany w roku 1625.

 W roku 1627 dziedzic Chwałkowa Wacław Włostowski, kasztelan krzywiński, funduje domy: dla plebana i dla rektora szkoły parafialnej.

Od roku 1795 do roku 1814 proboszczem był Stanisław Powidzki. Od roku 1814 parafie administruje proboszcz z Krobi. W dniu 3 czerwca 1822 roku na plebani w Chwałkowie odbywa się Konsystorz.

Na początku XIX wieku kościół podupadł. Plebania zostaje zamieniona na szynkownię piwa, a pozostałe budynki zdewastowane.

W roku 1850 z inicjatywy księdza Masłowskiego rozebrany zostaje kościół drewniany, a kamień węgielny pod nowy kościół poświęca ks. Kanonik Stefanowicz z Ponieca.

W dniu 15 maja 1854 roku zostaje poświęcony przez ks. Kanonika Stefanowicza nowy murowany kościół i odprawiona uroczysta suma odpustowa ku czci Trójcy Przenajświętszej.

W roku 1925 zostaje na nowo erygowana parafia Chwałkowo. Administracja pozostaje nadal w Krobi, aż do roku 1969.

W czasie okupacji wnętrze kościoła uległo zupełnemu zrabowaniu i zniszczeniu. Dach kościoła zerwano, a w ścianach wykuto otwory na ładunki wybuchowe, by kościół wysadzić w powietrze.  Na szczęście do tego nie doszło.

Po wojnie kościół został odbudowany i w roku 1947 poświęcony, a w roku 1952 konsekrowany przez ks. Biskupa Franciszka Jedwabskiego.

W roku 1965 kościół był malowany, a prezbiterium otrzymało polichromię wykonaną przez artystę-malarza Lalewicza z Warszawy. W nadstawie ołtarza płaskorzeźbę Trójcy Świętej wykonał pan Żok z Poznania. Kościół wyposażono również w chrzcielnicę, ambonę i balustradę komunijną z drewna dębowego.

Od dnia 1 września 1969r parafia otrzymuje swego duszpasterza księdza Tadeusza Fudzińskiego i administracja parafii znajduje się odtąd w Chwałkowie.

W roku 1971 wizytację kanoniczną parafii przeprowadził ks. Biskup Franciszek Jedwabski.

W roku 1972 rozpoczęto budowę probostwa. Zakończono ją w 1974r. Dnia 9 czerwca 1974 roku poświęcenia nowego ołtarza soborowego i probostwa dokonał ks. Biskup Franciszek Jedwabski.

Z okazji peregrynacji kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w roku 1977 kościół został odmalowany przez artystę-malarza Józefa Gbiorczyka z Leszna.

W roku 1978 parafia, po 362 latach istnienia, przeżyła pierwszą uroczystość prymicyjną parafianina ks. St. Twardowskiego.

Następna prymicja księdza Jacka Markowskiego, miała miejsce w roku 1985.

Dnia 28 listopada 1989 roku umiera ks. Tadeusz Fudziński (po 20 latach pracy w parafii). Na stałe pozostał w sercach i umysłach parafian jako dobry duszpasterz.

W grudniu 1989 roku parafię obejmuje ksiądz Włodzimierz Wygocki. Pracował w parafii do 1 lipca 1997 roku.

Z dniem 1 lipca 1997 roku parafię objął ksiądz Jarosław Tylewicz. Jesienią 1998 roku przeprowadzono remont kościoła parafialnego: wymieniona strop oraz wymalowano wnętrze kościoła. Remont wykonała firma „Retrostyl” z Rydzyny, której właścicielem był pan Mirosław Zientek. Projekt wystroju wnętrza był autorstwem panów Aleksandra Starzyńskiego i Ryszarda Gulczyńskiego.

      

Stronę odwiedziło 185179 osób.
realizacja 2011: studio fabryka